Hulp bij leerproblemen

Remedial Teaching

Nadat u contact met mij hebt opgenomen via de mail of telefonisch, maak ik graag een afspraak met u voor een intakegesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden bij u thuis, liefst met uw zoon of dochter erbij. Wanneer u denkt dat ik de juiste persoon ben om uw kind te helpen, vult u een formulier in met gegevens over uw zoon of dochter en de hulpvraag die u stelt.

Vervolgens ga ik aan de slag om een goed beeld te krijgen van de problemen die er zijn. Soms ligt er al een didactisch of psychologisch rapport, zo niet dan zal ik zelf onderzoek doen. Ik ga met uw kind in gesprek en neem zo nodig wat testjes af. Met uw toestemming neem ik contact op met de school van uw kind, om nog beter de beginsituatie te kunnen bepalen en de doelen op te kunnen stellen. Dit resulteert in een plan van aanpak.

Dit plan wordt aan u voorgelegd en wanneer u het ermee eens bent kunnen we aan de slag. Over het algemeen komen de leerlingen 1 uur per week naar mijn praktijk op de Hildewarelaan nummer 11. Het kan ook zijn dat de remedial teaching op school gegeven mag worden, tijdens een les die uw kind wel kan missen in de groep. Dagen en tijden zijn altijd in onderling overleg.

Ieder plan is anders, maar gemiddeld werk ik 10 tot 12 weken met een leerling. Tijdens de r.t. wordt uitleg gegeven op een manier die toegespitst is op uw kind. Vaak is het nodig om zelf op de andere dagen nog wat te oefenen (bv. lezen, tafeltjes). We sluiten iedere keer op een leuke manier af.

Na de afgesproken periode bekijk ik of de gestelde doelen zijn behaald. Ik maak daarvan een verslag wat we samen bespreken. Hopelijk kan uw kind dan weer lekker mee op school! Zo niet, dan kunnen we een eventueel vervolgtraject afspreken.

Annemieke van Willigen foto

Contactinformatie