Hulp bij leerproblemen

Studiebegeleiding

De overgang naar de middelbare school is groot. Veel kinderen hebben moeite met het maken van huiswerk en het leren voor toetsen. In de brugklas wordt soms huiswerkbegeleiding aangeboden, maar dat is geen individuele begeleiding. Het wordt vaak niet duidelijk waarom een leerling niet optimaal presteert en zijn of haar mogelijkheden worden niet volop benut. Het gevolg is dat na jaren in een huiswerkklas, de resultaten toch niet verbeteren. Vaak daalt hierdoor de motivatie en geeft de leerling de moed op.

Door individueel met uw kind aan de slag te gaan, zie ik algauw de sterke en zwakke punten en bekijk ik welke manier van leren goed voor hem of haar werkt. We zoeken daar samen de juiste studievaardigheden bij en trainen deze. Ik leer uw kind effectief te studeren door hem of haar het huiswerk goed te laten plannen en organiseren, afgestemd op de eigen situatie. Deze begeleiding op maat draagt ertoe bij dat er vaker een voldoende gehaald wordt op school en dit geeft de leerling weer nieuwe moed.

Sommige vervolgopleidingen en universiteiten hanteren in het propedeusejaar een verplichte taaltoets Nederlands en soms ook een verplichte rekentoets. Haal je deze toetsen niet (bv. op de Pabo), dan moet je de opleiding verlaten.

Niet voor iedereen is het even gemakkelijk om aan deze eisen te voldoen. Ik kan als remedial teacher de juiste hulp bieden, zodat je ook met dyslexie, dyscalculie of andere belemmeringen meer kans hebt op een goed resultaat. Ik help je worden wie je graag wil zijn.

Annemieke van Willigen foto

Contactinformatie